10 Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Việt Nam Tốt Nhất 2022

top 10 sàn giao dịch bất động sản Việt Nam tốt nhất

Danh sách 10 sàn giao dịch bất động sản Việt Nam được vinh danh tốt nhất năm 2022, gồm 8 sàn bất động sản:

  1. Cen Land
  2. OneHousing
  3. Đất Xanh Miền Bắc
  4.  Khải Hoàn Land
  5.  Đông Tây Land
  6. Kim Oanh Realty
  7. H-Land
  8. Đất Xanh Miền Tây

Tham khảo:

  1. https://reatimes.vn/dien-dan-bat-dong-san-mua-xuan-thuong-nien-lan-iii-20201224000018032.html