Top 10 Ngân Hàng Cho Vay Bất Động Sản 2022

Top 10 Ngân Hàng Cho Vay Bất Động Sản 2022

Danh sách 6/10 ngân hàng cho vay bất đông sản (đơn vị hỗ trợ tài chính) được đánh giá hỗ trợ tốt nhất và được bình chọn năm 2022:

  1. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
  2. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
  3. Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank)
  4. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  5. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
  6. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank)

Tham khảo:

https://reatimes.vn/dien-dan-bat-dong-san-mua-xuan-thuong-nien-lan-iii-20201224000018032.html