Mặt bằng căn hộ

Dự án Nhà ở xã hội EcoHome 2 đa dạng các loại diện tích từ 36 - 69,9m2.


Sơ đồ mặt bằng các căn hộ dự án EcoHome 2

Mặt bằng tòa C1