Hỗ trợ gói tín dụng 30.000 tỷ

Dự án nhà ở xã hội EcoHome 1 thuộc dự án nhà ở thu nhập thấp với 90% khách hàng được hỗ trợ tài chính từ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng của Chính phủ thông qua Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long với mức lãi suất ưu đãi, tài sản thế chấp chính là căn hộ tại dự án.8 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội tại địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:
- Người có công với cách mạng;
- Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách;
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp;
- Công nhân làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp;
- Người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị;
- Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị;
- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ;
- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
Với mức giá bán trước thuế từ 10,3 triệu/m2 đến 10,8 triệu/m2 và mỗi căn hộ có giá trị khoảng từ 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng, các đối tượng thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở chỉ với khoảng trên 100 triệu đồng là khách hàng đã được sở hữu căn hộ tại dự án này.
EcoHome 1 là minh chứng cho sự hiệu quả trong chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua các cơ chế ưu đãi trong gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà đối với các dự án phát triển nhà xã hội.